SERVIS KULLANIM SARTLARI

 1. Woogamers.com içerisinde yerli ve/veya yabancı oyun üreticileri tarafından üretilmiş oyunların reklam ve tanıtım amaçlı olarak toplandığı, site üyeliği kullanılarak tüm bu oyunlara tek bir kullanıcı adı ve şifre ile tek adresten ulaşımının sağlandığı bir portal olup içeride adı geçen oyunlar ile ilgili olarak içeriksel, telifsel, teknik ve sair her türlü sorumluluk ilgili oyun üreticilerine aittir. Bu oyunlar site yöneticileri tarafından yaratılmış ve geliştirilmiş oyunlar değildir. Site, bu oyunların bilgi ve tanıtım amacıyla toplandığı bir havuz, bir adres olma özelliğine sahiptir.

 2. Kullanıcı/Üye (bundan sonra kısaca “Üye” olarak anılacaktır.), Woogamers.com internet sitesi ile ilgili alt-alan adları altındaki siteleri (bundan sonra kısaca “site” olarak anılacaktır.) kullanırken aşağıdaki site kullanım ve üyelik koşullarını kabul ettiğini, bunlara uygun olarak siteyi kullanacağını, bu koşullara aykırılığın site sahip ve yöneticileri tarafından tespit edilmesi durumunda site sahip ve yöneticilerinin mevcut üyeliği kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak durdurma hakkı olduğunu ve gerekli görülen durumlarda tek taraflı olarak üyeliği iptal etme hakkı olduğunu peşinen kabul eder.

 3.  Üye, siteye ilk giriş yaparken verdiği kişisel ve iletişim bilgilerinin doğruluğu ile bu bilgilerin yalnızca kendisine ait olmasından bizzat sorumlu olup bu bilgilerin doğru olmamasından ve/veya başkasına ait olmasından ötürü uğrayacağı zararlardan bizzat kendisi sorumlu olacaktır. Bu bilgilerin doğru olmaması ve/veya başkasına ait olması sebebi ile Site Yönetiminin uğrayacağı her türlü zarar için üyeye her zaman rücu etme ve uğradığı zararın tazminini isteme hakkı vardır. Site Yönetiminin bu yönde herhangi bir hakkını kullanmaması bu hakkın kullanımından feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

 4. Üye, site içinde kullanacağı ve kendisi tarafından belirlenecek şifrenin güvenliğinden kendisi sorumludur. Şifre güvenliği sebebi ile uğrayacağı doğrudan ve dolaylı hiçbir zarardan Site Yönetimi sorumlu tutulamayacaktır.

 5. Üye, sitede oluşturulabilecek ve kullanılacak olan iletişim alanlarını ve ayrıca diğer site üyelerinin kullanıcı adı ve adreslerini sayılanlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir şekilde yasalara aykırı, rahatsız edici, küfür, hakaret, aşağılama içeren, ahlaka ve adaba aykırı olan, pornografik öğeler barındıran, terör, ırkçılık, şiddet ve benzeri konularda propoganda yapan posta, resim ve benzer uygulamalar, içerikler için kullanamaz, bunları postalayamaz, iletemez.

 6. Üye, yasal zorunluluklardan ötürü kendisi ile ilgili teknik ve kişisel bilgilerin (IP adresi, cep telefonu numarası ve benzeri) Site Yönetimi tarafından tutulduğunu ve talep edilmesi durumundan yalnızca resmi mercilere bu bilgilerin açıklanacağını kabul eder.

 7. Üye, siteyi hiçbir şekilde ticari amaç güden, bir ürün tanıtımına, satımına yönelik, genel anlamda reklam ve pazarlama faaliyeti olarak sayılacak bilgi, posta, resim, uygulama ve benzerlerinin iletilmesi, yayılması için kullanamaz. Site, üye tarafından hiçbir şekilde ticari amaçlar için kullanılamaz. Site içerisinde yer alan oyunlardaki mevcut sanal ürünlerin satımı yalnızca Site Yönetimi ve ilgili oyun sitelerinin sağladığı ödeme alt yapısı ile yapılabilecek bu ürünlerin ayrıca üyeler tarafından site ve oyunlar içinde çeşitli yollarla satımı, dağıtımı, iletimi ve sair her türlü faaliyet yasaktır.

 8. Üye, site içerisinde yaydığı, ilettiği, kullandığı bilgi, resim, posta ve benzerlerinin hiçbir şekilde 3. Kişilerin haklarını ihlal etmediğini, telif sözkonusu olan durumlarda, telif sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, bunlara ilişkin herhangi bir talebin Site Yönetimine gelmesi durumunda, Site Yönetiminin üyeye kayıtsız şartsız rücu hakkı olduğunu kabul eder.

 9. Üye, site içerisinde bulunan hiçbir yazılı, resimli, sesli, grafik içeren ve/veya içermeyen sair görsel ve benzeri öğeyi,  sayılanlarla sınırlı olmamak üzere kopyalayamaz, kişisel sayfalarda yayınlayamaz ve/veya pazarlayamaz.

 10. Site yönetimi, üyelerinin verdiği ve veri tabanında bulunan tüm bilgileri, istatistiksel bilgilere dönüştürmek, reklam ve pazarlama alanında kullanmak, üyelerinin genel eğilimlerini belirlemek, site içeriğini ve servislerini zenginleştirmek için kullanma ve başta site içeriğindeki oyun üreticileri olmak üzere ilgili 3. Kişilere kullandırma hakkına sahiptir.  

 11. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere elektrik ve şebeke hatlarında, uydu ve yer bağlantılarında, haberleşme alt yapı şebekesinde, sunucu veya cihazlarda olabilecek teknik arızalar, internet trafiğindeki tıkanmalar, yığılmalar, Türk Telekomdan kaynaklanabilecek her türlü teknik ve donanımsal arızalar ve benzerleri nedeniyle sitenin çalışmaması, GSM operatörlerinden kaynaklı olarak ödeme işlemlerinin başarıyla gerçekleştirilememesi halinde, arıza-sorun Site Yönetimince en kısa sürede giderilmeye çalışılacaktır, gerekli mercilerle bağlantıya geçilecek, bu süre zarfında, hizmetin sağlanamamasından dolayı üyenin hiçbir şekilde herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

 12. Site Yönetimi, site içerisinde reklam ve tanıtım amacıyla banner ve linkler ile tanıtımını yaptığı sitelerin içeriklerinden sorumlu değildir.

 13. Üye, Woogamers.com’un içerisinde yerli ve/veya yabancı oyun üreticileri tarafından üretilmiş oyunların reklam ve tanıtım amaçlı olarak toplandığı, site üyeliği kullanılarak tüm bu oyunlara tek bir kullanıcı adı ve şifre ile tek adresten ulaşımının sağlandığı bir portal olduğunu içeride adı geçen oyunlar ile ilgili olarak içeriksel, telifsel, teknik ve sair her türlü sorumluluk ilgili oyun üreticilerine ait olduğunu kabul eder. Bu oyunlardan kaynaklı her türlü sorunda tek muhatabın ilgili oyun üreticileri olduğu, olacağı hususu Üye tarafından kabul edilmiştir.

 14. Site yönetimi, dilediği zamanlarda site içerisinde ödüllü/ödülsüz yarışmalar, kampanyalar, turnuvalara ve benzerlerini düzenleyebilir, bu uygulamalar Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen yarışma, çekiliş, ikramiye ya da kampanyalar kapsamı dışındadır.

 15. Site Yönetimi, hiçbir gerekçe göstermeksizin, bu sözleşmedeki koşulların sağlanabilmesi için üyeler tarafından girilmiş, oluşturulmuş site içeriğine müdahale etme, silme, kısaltma, kaldırma hakkına kayıtsız şartsız sahiptir.

 16. Üyeliği Site Yönetimi tarafından işbu sözleşme koşullarına aykırılık sebebi ile iptal edilen kişinin varsa kazanmış olduğu ödül de iptal edilir. Üye, bu ödül ile ilgili herhangi bir hak ve talepte bulunamaz. İptal edilen hesabındaki her türlü sanal kazanımları da aynı şekilde hesabın iptali ile birlikte ortadan kalkar, başkaca bir hesaba, üyeye transferi söz konusu olmaz.

 17. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak anlaşmazlıklarda Site Yönetiminin kayıtları HUMK madde 287 uyarınca delil olarak kabul edilecektir.

 18. Site Yönetimi tarafından üyeye yapılacak her türlü bildirim, üyenin bildirmiş olduğu elektronik posta adresine yapılacak olup üye bildirimlerin bu şekilde yapılacağını ve bu anlamda vermiş olduğu elektronik posta adresinin doğru ve güncel bir adres olduğunu, meydana gelecek değişiklikleri derhal site yönetimine bildireceğini kabul eder.

 19. İşbu Sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda İzmir Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili mahkeme olarak kabul edilecektir.